Enter your email address:

TWITTER

Follow Neo-Genocide On Twitter...

eBOOKS/e-BOEKE

Die Huidige Volksmoord Van Afrikaners - eBoekDie Laaste Profesie - eBoek

»»BESTEL NOU - AFRIKAANS««

The Neo-Genocide Of Afrikaners - eBook

»»ORDER NOW - ENGLISH««

Mercury Rising - e-Book

»»ORDER NOW - ENGLISH««

Jesus En Jy - e-Boek

Die Afrikaner: 5 -18 April 2013

‘n Brief is namens die Boere-Afrikaner Volksraad by die Internasionale Menseregtekomitee in Genève ingedien, waarin die organisasie in kennis gestel [more]

South African landowners facing escalating genocide.

The Marxist African National Congress, openly advocated the influx of African immigrants since 1994, creating huge challenges to development economics [more]

Sekondes Tel

Met die geluid van brekende glas in jou ore, het jy om middernag net sekondes oor om te bly lewe, [more]

Die Afrikaner 28 Maart - 4 April 2013

Die Boere-Afrikaner Volksraad het die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SAMRK) ingelig dat die klag omtrent die miskenning van die Boere-Afrikanervolk se reg [more]

Rusland dreig die VSA indirek met 'n kernoorlog.

Die wêreld was nog altyd ‘n onveilige plek, en oorlog was nog altyd ‘n irrasionele verskynsel wat sonder enige logika [more]

"Dit.....ìs.....AFRIKA...!!!"

Afrika se barbarisme is diè rots wat liberalisme laat struikel, in Afrika en ook in Suid Afrika. Soos Kaappunt en die [more]

En hoor jy die magtige dreuning.....♫..♪..?"

“En hoor jy die magtige dreuning, oor die veld kom dit wyd gesweef; die lied van n volk se ontwaking, [more]

Die Afrikaner: 15 - 21 Maart 2013

Lees in die uitgawe van 15 tot 21 Maart 2013 van Die Afrikaner: Nuwe wet gaan die Suid-Afrikaanse ekonomie vernietig; Ons [more]

Die Afrikaner: 8 - 14 Maart 2013

Histerie opgebou om ontwapening af te dwing. Die wêreld is pas vanuit die buiteland herinner aan die “racistiese moorden” wat “reeds [more]

OORWIN

Blankes is besig om op so n skaal in Suid Afrika vermoor te word, dat ons letterlik in ons medeburgers [more]

Regstellende aksie, die misdaad van ‘n volksmoord.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Een nag in Desember in Suid-Afrika slaag honderdeduisende swart matriekleerlinge met ‘n gemiddelde wiskundepunt van 29%. ‘n Bruin professor hang ‘n ideologie aan wat blankes van alle bates wil onteien en ‘n sypaadjie vol werklose blanke Afrikaners raak in Pretoria honger aan die slaap sonder ‘n bord kos.

Wat is die verband tussen die drie gebeure?

Die plundering van Suid-Afrika se minerale rykdomme wat met die Anglo-Boereoorlog ‘n aanvang geneem het in 1898, duur onverpoosd voort.

En dat Suid-Afrika oor ‘n groot gedeelte van diè rykdomme beskik, is gewis.

Businessweek berig op 28 Januarie so daaroor:
“London-based Anglo American Plc, Australia’s BHP Billiton Ltd. and Xstrata Plc of Zug, Switzerland, own mines in South Africa, the world’s biggest producer of platinum and chrome. Citigroup Inc. in April 2010 valued the country’s mineral resources at $2.5 trillion, the most of any nation.”

Die metode waarmee tans verseker word dat Suid-Afrika steeds ‘n blote netto uitvoerder van grondstowwe bly, is die implementering en handhawing van regstellende aksiewette. Daardeur word verseker dat Suid-Afrika nooit sal ontwikkel tot ‘n groot ekonomiese moondheid, wat self sy eie grondstowwe verwerk tot finale produkte en dienste nie.

En regstellende aksie kan net gehandhaaf word in ‘n bestel wat deur ideologiese waardes gedryf word waar die kinders, studente en bevolking se intelligensie permanent verlaag word. Ekonomiese denkers en filosowe word sodoende uitgeskakel en die bevolking word makliker deur propaganda gepaai en om die bos gelei.

En die beleid van die verlaging van die intelligensie is redelik suksesvol as na die onlangse skooluitslae gekyk word. Om dit deur te voer, moet jou opvoeders self ook ‘n produk van hierdie slawe-waardestelsel wees.

Prof. Jonathan Jansen die rektor van die Universiteit van die Vrystaat, skryf in ‘n afgelope opinieanalise oor skoolprestasie die afgelope matriekeksamen self die volgende: “
I would be filled with fear when I discover that you can get 32% in mathematics and 27% in physical science and still get an official document that says you can continue to study towards a Bachelors degree at university”

Jansen self skryf in sy boek Knowledge in the Blood: “By this time I was introduced in the philosophy of black consciousness, …and I had a very clear understanding about redistribution from white hands back to the original inhabitants of the land.”

So, terwyl Jansen kla oor die matriekuitslae, is hy self ‘n slagoffer van ‘n ideologiese waardesisteem wat permanente slawerny in gemeenskappe voortbring.

Slawerny-waardes heg geen waarde aan konsepte soos uitmuntendheid, winsmotief, kundigheid, geletterheid en die wiskundige onderbou aan ‘n moderne ekonomie nie.

Japan het lankal oorgeskakel na die produksie van nano-tegnologie toe. So ook Indonesië en die VSA en ‘n magdom ander lande. Dit is egter net moontlik in lande waar jou skoliere en studente in beide wiskunde en wetenskap onderleg is.

Sjina wat tans die grootste ekonomie in die wêreld is en 87 % van alle verbruikersgoedere in die VSA vervaardig, produseer meer ingenieurs jaarliks, as enige ander land ter wêreld.

In teenstelling met Suid-Afrika, weet Sjina dat die hoeveelheid ingenieurs wat jaarliks kwalifiseer, die omvang van jou land se ekonomiese aktiwiteite bepaal.

Die waardestelsels van Suid-Afrika se opvoeders is in wese ideologies-gedrewe wat politieke, sowel as rasgebaseerde uitkomste ten doel het, wat geensins tot die groei van die ekonomie bydra nie.

Die rasgedrewe ideoloë wat die land regeer, het geen sin van enige intellektuele waaksaamheid rakende enige waardes waarmee lande ontwikkel word nie.

Daar is vir hierdie ideoloë geen onderskeid tussen begrippe soos vryheid en slawerny, tussen idealisme en ateïsme, tussen geloof en twyfel en tussen orde en chaos nie.

Dit is in ‘n neutedop die rede vir verval van Suid-Afrika, Europa, die VSA en menige ander lande.

Regstellende aksie is ‘n maatreël wat die onvermydelike ineenstorting van ‘n ekonomie en land uitstel en is op die koop toe onvolhoubaar en onbekostigbaar duur.

Regstellende aksie het tot gevolg dat 90% van jou arbeidsmag onbevoeg is, wat net 10% van die vereiste uitsette lewer, in die privaat sektor sowel as die staatsdiens.

Regstellende aksie is ‘n kommunistiese beheermaatreël en deel van die ideologie wat klaaglik ineengestort het met die val van die Berlynse Muur in 1989 weens die intrinsieke onwerkbaarheid daarvan.

Die Verenigde Nasies se Konvensie oor die Voorkoming en Straf van die Misdaad van Volksmoord, van 1948, definieer ‘n volksmoord.

Volksmoord word onder andere gedefinieër as:
Enige van die volgende handelinge wat toegepas word met die doel om te vernietig, gedeeltelik of ten volle, ‘n nasionale, etniese, ras of geloofsgroep, soos byvoorbeeld;
“Die afdwing op die groep van lewensomstandighede wat bereken is om die fisiese verwoesting, gedeeltelik, of in totaliteit te bewerkstellig.”

As sodanig word ‘n internasionale misdaad gepleeg deur enige party wat by die implementering van regstellende aksiewetgewing betrokke is.
Slagoffers van regstellende aksie

Dit is volgens my opinie. Oordeel u maar self of regstellende aksie nie perfek binne die bogenoemde beskrywing val nie.

Regstellende aksie is die slagtersmes waarmee Afrikaners se lewensaar van ‘n inkomste afgesny word en waarmee hul ‘n deelname aan die ekonomie ontsê word.

Suid-Afrika se gesondheid en voorspoed in sy geheel is ‘n funksie van sy verskeie onderliggende komponente in geheel.

Strate van hongersnood

Regstellende aksie se grootste onderskeiding is dat dit beide Suid-Afrika en die Afrikanervolk gaan vernietig en boonop ‘n volksmoord is.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)